Jugertangens historie

Jugertangen Ro, Motor, Seil og fiskeforening vet ikke hvor gammel den er. Men bua er over hundre år, den stod opprinnelig på Mølen. Bua ble flyttet over til Eskeviken og den nåværende plass rundt første verdenskrig. De som var med her, var folk fra Sørhalden, de fleste med lang fartstid på seilskutene. Navnet Jugertangen kom av at noen mente at skipper skrønene her ute på tangen ikke alltid holdt de strengeste krav til pålitelighet.

Et annet rykte går ut på at foreningen ble stiftet i 1939 i et portrom i Gamle Sørhaugen 21 fordi det regnet. I årene etter krigen er det blitt noe i nærheten av en vanlig forening. Men Jugertangen er mer eksklusiv enn frimurerlosjen og Haldens Klubb. Bare de som bor syd for Johan Stangs plass –altså Sørhalden/Eskeviken –kan bli medlemmer. Unntak kan etter nøye prøvelse bli gjort dersom kandidatene kan vise frem slektstavle med sjøsalte røtter i Eskeviken/Sørhalden.

I dag er det ca 100 medlemmer –og styret gjør hva man kan for å holde medlemstallet på et lavt og behagelig nivå. Det er 64 båtplasser. Foreningen har egen Jugerstue. Det var opprinnelig et gammelt lager for olje, eid av BP. Men da BP ble overtatt av staten, hadde foreningen sørget for å ha et medlem i regjeringen. Dette medlemmet sørget for at bygningen ble overlatt foreningen for en bestemt sum.

Som man ser tar ikke jugerne seg selv altfor høytidlig. Det betyr ikke at man er likeglade. Foreningen har foretatt en betydelig opprusting av det maritime miljø på Sørhalden/Eskeviken. Når vi kritiseres for at påfallende mange farkoster ligger fortøyningene på fine utfartsdager, så la oss peke på våre statuetter. Der står det at Jugertangen skal være en trygg hjemmehavn. Jugertangen er nemlig også en slags velforening for området –for øvrig med en meget aktiv havfrue –eller dameforening.

Og dessuten kan jugerne seile når de kan. Av foreningens logg går det frem at jugervimpelen på egen kjøl er brakt til ni europeiske land.